Trefelling

Våre annsatte har gjennomgått nødvendig trening og kurs for å utføre alle typer oppdrag på en trygg og sikker måte.

Vi har høyt fokus på HMS og risikourdering som bidrar til en trygg og sikker gjennomføring av jobben.

 

Hallingdal Tre og Hage utfører alle type trefelling, som seksjonsfelling, presisjonsfelling samt beskjæring og topping av trær.

Vi disponerer moderne utstyr og maskiner som bidrar til effektivitet og trygg utføring av arbeidet.

 

Vi er også fullforsikret inntil 10 000 000,- i tilfelle noe ikke går som planlagt.

Forøvrig er det verdt å merke seg at vi aldri har opplevd ulykker eller skader på kundens eiendom.

Hallingdal Tre og Hage gjennomfører oppdraget fra A til Å. Såfremt ikke annet er avtalt rydder vi opp etter oss slik at området fremstår ryddig og pent.