– Torvtak, klipping og lufting –

Vi anbefaler å rake bort mose og dødt gress fra vinteren om våren.

Dette er spesielt viktig de første årene ettersom dødt gress vil kvele ny tilvekst.

Vi kan hjelpe deg med å vedlikeholde torvtaket ditt.

Ta kontakt med oss i dag for et hyggelig tilbud!

– Vi klipper og lufter torvtaket ditt –

Gresset bør slås minst en gang i løpet av sesongen.

Torvtak har lange tradisjoner i Norge. Det gamle torvtaket bestod av never som ble lagt lagvis på bordtaket. Stukken torv fra voll eller eng ble lagt oppå, og hadde som funksjon å holde den vanntette neveren på plass.

Dagens moderne bygg krever større sikkerhet. Det er nå utviklet et ekstra robust underlagsbelegg som gir taket full beskyttelse.

Slåtten bør utføres etter at gresset har blomstret. Er gresset langt og tett kan det også slås om høsten. Passelig lengde på gresset etter slått er 6 – 7 cm.

For kort gress overvintrer dårligere enn halvlangt. Ljå er best til slått på torvtak. Unngå at busker og trær slår røtter.

Pin It on Pinterest