Gjerdebygging

Vi leverer flere typer inngjerding som bla sauenetting med staur eller impregnert material, eller f. eks hon gjerde. Sistnevnte er et fint alternativ til skigaard.

Vi lager også portstolper i ulike dimensjoner og former, noe som kan leveres med eller uten fundament. Kunde kan velge mellom vanlige beslag, samt smidde beslag/hengsler i ulike former og størrelser.

Vi bygger av impregnerte materialer som holder i mange år. Stolper produseres lokalt i furu eller gran. Ubehandlede materialer benytter vi også, som enten kan males i ønskede farger eller la stå og se hvordan det forandrer seg med tiden slik at det alltid passer til omgivelsene.

Nettinggjerder lages av galvanisert nett fra felleskjøpet og impregnerte stolper. Dette er det samme som bøndene bruker for å holde dyrene sine inne, og gir en holdbar og sikker inngjerding i mange år.

Hallingdal Tre og Hage tar på seg de fleste type oppdrag innen gjerdebygging.

På befaring tar vi en gjennomgang av området som skal gjerdes inn, og sammen med kunde går igjennom eventuelle ønsker og krav, og gir råd og veiledning på best mulig løsning.

Sauer og andre beitedyr er ikke definert som noe skadedyr, men skader kan de gjøre.

Hvis DU har ett gjerde som kan være fare for bufe eller vilt, ta det ned!

Før du gjør noe som helst bør du tenke over hva som er fordeler og ulemper for beitedyrene, og ikke minst hva slags gjerde du kan sette opp, og om du kan sette opp et. Det er viktig å være klar over at i utgangspunktet så er et hvert gjerde søknadspliktig.
Dersom du går utover det kommunen har satt som regler for inngjerding kan du bli nødt til å rive det ned.
De fleste kommuner har ganske klare krav på inngjerding av fritidseiendommer der det foreligger reguleringsplaner
Midlertidige gjerder er beregnet for å bruke strøm på. Blir det ikke brukt strøm mister dyrene respekten for gjerdet og da er sjansen stor for at de setter seg fast.
Ved bruk av strøm er det et krav om tilnærmet daglig tilsyn, noe som vi ser er vanskelig å oppfylle for hytteeiere. Derfor ønsker vi ikke slik gjerder rundt hytter. Forhandlere bør ikke selge slike gjerder til hytteeiere.
Vår oppfatning er at hytteeiere må få ha gjerder, men at det må settes opp fast gjerding som ikke er til fare for dyr. Dette har vi tatt opp med landbrukskontorene og vi tror at kommunen vil godta fast gjerding rundt hytter framover

Med vennlig hilsen
Svein T. Furuhaug- distriktssjef- Mattilsynet DK Hallingdal